Dumitru Eremciuc

Arhitect, Urbanist.
Administrator. 
Direcții: Arhitectură – construcți noi, reconstrucția fondului existent, restaurări.

Distincții:

  • Diplomă de gradul I - 2018- a Uniunii Arhitecților din RM, Pentru cel mai bun proiect al anului 2018 - nominalizarea „Reconstrucție”; obiectiv: Reconstrucția fostei fabrici de încălțăminte cu schimbarea destinației în Hotel, șos. Chitilei, București, România.
  • Diplomă de gradul I - 2017- a Uniunii Arhitecților din RM, pentru cel mai bun proiect al anului 2017 - nominalizarea „Reconstrucție și eestaurare a obiectivelor de cult”; obiectiv: Blocul vechi al L.T. „Gheorghe Asachi” Chișinău, RM.
  • Diplomă de gradul I - 2016- a Uniunii Arhitecților din RM, pentru cel mai bun proiect al anului 2016 - nominalizarea „Reconstrucție și Restaurare a obiectivelor de cult”; obiectiv: Restaurarea monumentului arhitectural Biserica sf. Alexei din s. Pohrebea, r-nul Dubăsari, RM.
  • Diplomă de gradul I - 2016- a Uniunii Arhitecților din RM, pentru cel mai bun proiect al anului 2016 - nominalizarea „Case Private”; obiectiv: Reședința Toporașilor, Chișinău, RM.
  • Diplomă de gradul I – 2014- Concursul lucrărilor de diplomă al absolvenților arhitecți a Universității Tehnice din Chișinău (Promoția anului 2014)
  • Diplomă de gradul II – 2014- Concursul lucrărilor de curs al studenților arhitecți (Revitalizarea arhitectural-spațială a fragmentului din mediul urban cuprins între străzile: Albișoara – Calea Moșilor, Alecsandri – Ismail, Chișinău, RM.)
  • Premiul de gradul III – sculptura (2012), Expoziția de arta „FUA – 40 ani” (în cadrul Facultății de Urbanism și Arhitectură UTM) Chișinău, RM.
  • Premiul de gradul II pentru participarea la concursul național (în colaborare cu Eremciuc Vasile și Sturza Elena) : Realizarea Monumentului consacrat „Victimelor Deportărilor în Masă „ (2010)
  • (martie) Diploma pentru absolvirea ciclului de cursuri in vederea perfecționării în domeniul proiectării asistate cu programul ALLPLAN Arhitectura (2013)