Liceul teoretic român-francez „Gheroghe Asachi”


Reconstrucția blocului vechi a liceului teoretic român-francez „Gheroghe Asachi” 
Anul proiectării – 2018
Echipa de Arhitecți – Vasile Eremciuc, Rita Eremciuc, Dumitru Eremciuc, Ion Valicov, Tatiana Goncear, Sturza Elena
Predare – luna MAI, 2018
Distincții – Diplomă de gradul I, pentru cel mai bun proiect al anului 2017;  Nominația – „Reconstrucție și restaurare obiective de cult”, înmînată de Uniunea Arhitecților din Republica Moldova.

Analiza părților lipsă a Blocului „A” și a degradărilor. Consolidarea structurii, reconstrucția elementelor decorative, tâmplăriei și a acoperișului. Adaptarea clădirii pentru persoanele cu necesități speciale.